INDIKACE

a kontraindikace

INDICATIONS

AKUTNÍ A CHRONICKÉ RÁNY, KDE JE NUTNÉ:

 

 • zajistit odstranění nekrotické tkáně, nečistot a mikrobů
 • vytvořit optimální vlhké prostředí a teplotu
 • zmírnit zánět
 • snížit edém a bolest
 • zvládat bakteriální zátěž
 • podporovat tvorbu nové tkáně

Vivamel dressings have this ability to adapt to the needs of the wound, so they can be used to achieve different healing goals.

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ KRYTÍ NA RÁNY VIVAMEL?

Materiály na hojení ran se od sebe liší funkcí a savostí nosného materiálu a množstvím medicinálního kaštanového medu.

MEDICINÁLNÍ KAŠTANOVÝ MED BEZPEČNÉ POUŽITÍ

 

 • Při aplikaci na ránu medicinální kaštanový med NEOVLIVŇUJE hladinu cukru v krvi.
 • Bezpečné použití v každém věku, včetně kojenců.
 • Všechny materiály Vivamel mohou PŘESAHOVAT OKRAJE RÁNY. Medicinální
 • Před použitím materiálů Vivamel si pečlivě přečtěte POKYNY a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

KONTRAINDIKACE

Krytí na rány Vivamel jsou kontraindikovány u pacientů s alergií na med. Přestože alergické reakce na med nejsou běžné, lidem s alergií na med se nedoporučuje používat produkty Vivamel.

UPOZORNĚNÍ

Při používání materiálů na hojení ran Vivamel je třeba postupovat opatrně u jedinců s alergií na včelí bodnutí.

APPLICATION OF VIVAMEL WOUND DRESSINGS

Vivamel dressings are easy to handle and apply.

Name Goes Here

JAK APLIKOVAT VIVAMEL

Před aplikací materiálu je nutné ránu dostatečně vyčistit. Z rány by měl být odstraněn předchozí obvaz, odumřelá tkáň a nečistoty.

Opláchněte ránu pod teplou pitnou tekoucí vodou, fyziologickým roztokem nebo jiným roztokem určeným na oplach rány. Jemně osušte oblast kolem rány a začněte přikládat nové krytí.  Krytí Vivamel jsou v balení umístěny mezi dvě ochranné fólie, které umožňují v případě potřeby nastřihat obvaz dle tvaru a velikosti rány. Odstraňte z krytí obě fólie. Přiložte vybrané krytí Vivamel (alginát, contact, protect) tak, aby zcela zakrylo ránu. Může také přesahovat přes okraje, jelikož med nabízí možnost ochrany okolí rány. Přiložené krytí překryjte savým sekundárním materiálem a zajistěte fixačním obinadlem nebo náplastí.

Tubu Vivamel vždy otevírejte ve svislé poloze s uzávěrem nahoru. Naneste med z tuby na sterilní polštářek náplasti nebo jiného primárního absorpčního obvazu, např. netkané krytí nebo polyuretanovou pěnu. Med z tuby lze aplikovat i přímo do rány, což je vhodné zejména u hlubokých a podminovaných ran.

FREKVENCE VÝMĚNY MATERIÁLŮ

Na počátku léčby doporučujeme výměnu obvazu každé dva dny, později každé tři až čtyři dny. V případě silného exsudátu by se obvaz měl měnit denně, protože s větším množstvím exsudátu se med rychleji spotřebovává. Když je exsudát slabší, zvolte méně savý obvaz nebo snižte frekvenci výměny obvazu.

MOŽNÁ BOLEST

A JAK JI ZMÍRNIT

Při použití medicinálního kaštanového medu k léčbě ran je třeba řešit dva aspekty bolesti:

 • bolest způsobená zánětem (některé rány jsou velmi bolestivé) a
 • možná bolest způsobená osmotickým tlakem.

BOLESTI ZPŮSOBENÉ ZÁNĚTEM jsou přítomny bez ohledu na typ materiálu aplikovaného na ránu. Hlavním důvodem je zánět, který má za následek otoky (edémy) a zvýšenou citlivost

nervových zakončení. Vysoká koncentrace volných radikálů vznikajících ve fázi zánětu může také poškodit tkáň a zvýšit míru bolesti.

Strategií pro zmírnění bolesti je odstranění odumřelé nevitální tkáně, zklidnění zánětu a snížení otoku (edému). Tím se uleví nervovým zakončením a sníží se intenzita bolesti.

Šestitýdenní studie bércových vředů na Dermatovenerologické klinice v Lublani zahrnovala také sledování úrovně bolesti pomocí vizuální analogové škály.

V průměru pacienti zpočátku hodnotili bolest číslem 8 a na konci léčby přípravkem Vivamel PROTECT hodnotili bolest číslem 3.

PŘECHODNÁ BOLEST

V DŮSLEDKU OSMOTICKÉ ČINNOSTI MEDU

 

Několik minut po aplikaci krytí s medem na ránu může vysoká osmotická aktivita způsobit bolest nebo pocit pálení (také popisovaný jako štípání a brnění), který trvá tak dlouho, dokud je vytahování tekutin z tkáně (osmotická aktivita) intenzivní.

Díky protizánětlivému účinku Vivamelu bolest obvykle odeznívá při výměně jednoho krytí za druhé. Pokud bolest přetrvává, poraďte se o léčbě bolesti se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Bolest je přechodná:

  • obvykle odezní během několika minut, ale někdy může přetrvávat dvě až tři hodiny;
  • med účinně čistí ránu, snižuje záněty, otoky a následně snižuje bolestivost při každé výměně obvazu.

  STRATEGIE LÉČBY BOLESTI

  IV případě bolesti PO APLIKACI MEDU:

  • pochopení osmotického efektu (mentální příprava),
  • vědomí, že potenciální bolest je přechodná a krátkodobá,
  • postupné nanášení medu: krytí na rány s medem aplikujte nejprve pouze na několik míst v ráně – s každou výměnou krytí zvyšujte počet a velikost těchto míst, postupně zvyšujte pokrytou plochu rány, dokud nebude pokryta celá rána,
  • terapie bolesti (doporučujeme konzultaci s lékařem nebo lékárníkem).

  BOLEST SE SNÍŽÍ PROPORCIONÁLNĚ SE SNÍŽENÍM ZÁNĚTU A EDÉMŮ.