MEDICINÁLNÍ KAŠTANOVÝ MED

 

poskytuje výjimečné efekty v celém procesu hojení ran.

Specifické vlastnosti kaštanového medu zajišťují komplexní mechanismus mnohostranných účinků v procesu hojení ran.

MEDICINÁLNÍ KAŠTANOVÝ MED:

•    je nasycený roztok cukrů, který v ráně způsobuje osmotický tlak, a tím stimuluje autolytický debridement (Cooper, 2016; Oryan, 2016)

•  má kyselé pH, které podporuje hojení ran, inhibuje mikrobiální růst a udržuje dostatečný počet MMP (matrix metaloproteináz) (Oryan, 2016)

•  má nízké hladiny enzymu glukózooxidázy, který aktivuje proteolytický debridement a působí antimikrobiálně a protizánětlivě (Kralj Kunčič et al., 2012; Cooper, 2016)

 

 • má vysoký obsah fenolových kyselin a flavonoidů, které mají antioxidační schopnosti

(Bertoncelj et al., 2007)

•  obsahuje výrazné množství kyseliny kynurenové, která destabilizuje a zabraňuje tvorbě biofilmu (Cooper, 2016)

•  má vysoký obsah draslíku, manganu, zinku, vápníku a aminokyseliny prolinu, které podporují granulaci a epitelizaci (Oryan, 2016)

•    has high contents of phenolic acids and flavonoids, which have antioxidant capacities (Bertoncelj et al., 2007),

•    je 100% přírodní, bez umělých přísad

HLAVNÍ MECHANISMY PŮSOBENÍ KAŠTANOVÉHO MEDU LÉKAŘSKÉHO

 

Image Item
Image Item
Image Item
Image Item

IDEÁLNÍ POMĚR CUKRŮ

Med je nasycený roztok cukrů (až 80 %), jednoduchých i složených. Cukr využívá osmotický princip k dehydrataci bakterií a současně vyvolává lokální imunitní odpověď v ráně.

Osmotický tlak vytahuje tekutiny z tkání a aktivuje se tak autolytický debridement, nekrotická tkáň v ráně změkne a snadněji se oddělí.

KYSELÉ pH

Med z kaštanu lékařského vytváří v ráně kyselé prostředí, které spouští proces hojení, zabraňuje růstu bakterií a reguluje hladinu matrix metaloproteináz (MMP).

KYSELINA KYNURENOVÁ

Biofilm je přítomen ve většině chronických ran. Je to shluk pomalu rostoucích bakteriálních buněk, které tvoří perzistentní polysacharidový ochranný plášť. Kaštanový med je jediným druhem medu, který obsahuje kyselinu kynurenovou, která zabraňuje tvorbě biofilmu nebo jej destabilizuje.

VYSOKÝ OBSAH PRVKŮ

Jednotlivé druhy medu obsahují různorodé množství prvků, jejichž obsah závisí na botanickém a geografickém původu medu. Mana obsahuje více prvků než nektarový med. Kaštanový med se vyrábí z nektaru a many; proto je, co do obsahu prvků, nejbohatším ze všech druhů medu.

100% PŘÍRODNÍ PŮVOD

Čistý, přírodně vyrobený sladký kaštanový (Castanea sativa) med bez přísad. Vyrobeno za kontrolovaných podmínek (HACCP) a podrobeno mikrobiologickým a biochemickým analýzám. Výroba krycího materiálu probíhá ve vysoce kontrolovaném prostředí (čisté místnosti).

AMINOKYSELINA PROLIN

Jedním z hlavních ukazatelů pravosti kaštanového medu je obsah aminokyseliny prolin. V ráně působí prolin jako silný antioxidant a je velmi důležitý při syntéze kolagenu.

GLUKÓZOOXIDÁZA

Med z kaštanu lékařského obsahuje glukózooxidázu, enzym, který se aktivuje při zředění medu. Spouští reakci, při které vzniká kyselina glukonová a peroxid vodíku. Peroxid vodíku se uvolňuje pomalu a v nízkých koncentracích, dále se snižuje pH v ráně, aktivují se proteázy a stimulují proteolytický debridement.

ANTIOXIDANTY

Kaštanový med je bohatý na antioxidanty; nejvýznamnější jsou flavonoidy a kyselina fenolová. Jejich působení zesiluje kyselina askorbová a prolin. Antioxidační aktivita i protizánětlivé účinky jsou založeny na inhibici volných radikálů. V tkáni je nastolena oxidační rovnováha, která zkracuje zánětlivou fázi a podporuje hojení ran.

IDEÁLNÍ POMĚR CUKRŮ

Med je nasycený roztok cukrů (až 80 %), jednoduchých i složených. Cukr využívá osmotický princip k dehydrataci bakterií a současně vyvolává lokální imunitní odpověď v ráně.

Osmotický tlak vytahuje tekutiny z tkání a aktivuje se tak autolytický debridement, nekrotická tkáň v ráně změkne a snadněji se oddělí.

Většina cukrů je směsí dvou monosacharidů: fruktózy a glukózy. Poměr mezi nimi závisí do značné míry na botanickém původu a je specifický pro každý druh medu. Kaštanový med, který se vyrábí z nektaru a many, má specifický poměr dvou hlavních druhů cukrů: v průměru 42 % fruktózy a 25 % glukózy. Poměr dvou cukrů v kaštanovém medu určuje jeho viskozitu.

Díky své optimální viskozitě se kaštanový med snadno rozlévá a přichází tak do kontaktu s celou plochou spodiny rány (zaručen dobrý kontakt krytí s ránou). Proto je schopen z rány odstranit nečistoty a cizí látky.

Med s vysokým obsahem cukrů má nízký obsah vody a je ideální pro hojení ran. Obsah vody určuje fyzikálně-chemické parametry medu. Čím nižší je obsah vody v medu, tím větší je jeho trvanlivost a kvalita.

Dalším důležitým parametrem je také dostupnost volné, nevázané vody ve sloučeninách medu. Tato volná, nevázaná voda se nazývá vodní aktivita (aw), která se v kaštanovém medu pohybuje mezi 0,5 a 0,65. Prostředí s takto nízkou aktivitou vody je pro mikroorganismy nepřátelské (pro reprodukci potřebují aw = 0,94–0,99).

“Mikroby v ráně se živí exsudátem. Cukry (glukóza) v medu přitahují mikroby, kteří se jimi  živí místo bílkovin z exsudátu. Jako produkt metabolismu vzniká kyselina mléčná, která nezapáchá a snižuje pH v ráně, čímž udržuje prostředí, které je nepříznivé pro mikroby.”

Při aplikaci medu z kaštanu lékařského na ránu působí jeho vysoký obsah cukru osmotickým tlakem, který je založen na tahu vody z oblasti s nižší koncentrací cukru do oblasti vyšší

koncentrace cukru (stahování tekutiny z tkáně). Úroveň osmotické aktivity závisí na fyzikálních vlastnostech medu (obsah a poměr cukrů, obsah vody) a množství exsudátu rány.

OSMOTICKÁ AKTIVITA V RÁNĚ:

 • vytváří vlhké prostředí, tj. optimální podmínky hojení;
 • stimuluje perfuzi ve tkáni, tím se aktivuje autolytický debridement, který zajišťuje rychlejší průběh zánětlivé fáze, snižuje zánět a otok, rána se rychleji hojí;
 • spouští lokální imunitní odpověď: osmóza masivně přitahuje makrofágy a lymfocyty, které zajišťují fagocytózu. Nasáknutí tekutin do medu aktivuje glukózooxidázu, která katalyzuje chemickou reakci, při které se peroxid vodíku (H₂O₂) a kyselina glukonová uvolňují pomalu a v nízkých koncentracích. H₂O₂ aktivuje proteázy v ráně a podporuje proteolytický debridement a kyselina glukonová dále snižuje pH v ráně;
 • udržuje vhodnou hladinu růstových faktorů, urychluje syntézu kolagenu ve fázi granulace a stimuluje hladkou proliferaci a migraci keratinocytů během fáze epitelizace.

KYSELÉ pH

Chronické rány, které se špatně hojí, mají typicky alkalické pH nad 7,3. Proces hojení je spuštěn pouze tehdy, když je prostředí v ráně kyselé, s hodnotou pH pod 7. Med z kaštanu lékařského vytváří v ráně kyselé prostředí, které spouští proces hojení, zabraňuje růstu bakterií a reguluje hladinu matrix metaloproteináz (MMP).

Kromě nízkého obsahu vody a nízkého obsahu biologicky dostupné vody je pH medu také důležité pro hojení ran. Med z kaštanu lékařského má kyselé pH, které se pohybuje mezi 3,5 až 6 v závislosti na obsahu různých organických kyselin, které dodávají medu charakteristickou chuť a vůni a přispívají k jeho stabilitě. Poměr kyselin určuje především antibakteriální a antioxidační aktivitu a reguluje aktivitu matrix metaloproteináz (MMP).

Medicinální kaštanový med pomáhá snižovat pH v ráně díky:

 • celkovému obsahu kyselin určujících kyselost medu;
 • kyselině glukonové, která je přítomna ve vysokém množství a také vzniká chemickou reakcí spouštěnou enzymem glukózooxidázou, který navíc snižuje pH v ráně (peroxidový mechanismus);
 • kyselině mléčné, která vzniká jako produkt bakteriálního metabolismu a navíc snižuje.

KYSELINA KYNURENOVÁ

Biofilm je přítomen ve většině chronických ran. Je to shluk pomalu rostoucích bakteriálních buněk, které tvoří perzistentní polysacharidový ochranný plášť. Kaštanový med je jediným druhem medu, který obsahuje kyselinu kynurenovou, která zabraňuje tvorbě biofilmu nebo jej destabilizuje.

Kaštanový med má výjimečně vysoký obsah kyseliny kynurenové, která má schopnost destabilizovat a bránit tvorbě biofilmu. Rozbory různých druhů medu ukázaly, že kaštanový med vyniká obsahem kyseliny kynurenové a dosahuje průměrné hodnoty mezi 305 a 601 μg/g, zatímco průměrný obsah v ostatních druzích medu je mezi 0,093 a 14,2 μg/g.

Kyselina kynurenová ovlivňuje quorum sensing (QS) – komunikační systém bakterií. Bakterie používají molekuly QS ke vzájemné komunikaci pomocí speciálních signálů; komunikace je klíčový proces, zejména při tvorbě biofilmu a obraně proti vnějším vlivům, antibiotikům a imunitní odpovědi hostitele. Při přerušení komunikace mezi bakteriemi vykazuje kaštanový med v ráně vysoký antimikrobiální potenciál s dlouhodobým a intenzivním účinkem. Je založen na fyzikálně-chemických vlastnostech medu (vysoký obsah cukru, nízký obsah vody a kyselé pH), neperoxidovém inhibičním systému (peptidy, flavonoidy a fenolové kyseliny a kationtové a nekationtové baktericidní složky) a peroxidové mikrobiální inhibici (na bázi enzymu glukózooxidázy).

GLUKÓZOOXIDÁZA

(také známý jako royalisin), antimikrobiální peptid (AMP), který je primárním obranným systémem většiny organismů. Enzym je důležitým faktorem v neperoxidovém antimikrobiálním mechanismu medu; působí na grampozitivní a gramnegativní bakterie a viry;Med z kaštanu lékařského obsahuje glukózooxidázu, enzym, který se aktivuje při zředění medu. Spouští reakci, při které vzniká kyselina glukonová a peroxid vodíku. V důsledku toho se pH v ráně dodatečně sníží a aktivují se proteázy, které stimulují proteolytický debridement.

Při léčbě ran mají dva enzymy vylučované včelami do medu silné pozitivní účinky:

 • defensin-1 (also known as royalisin), an antimicrobial peptide (AMP) that is the primary defence system of most organisms. The enzyme is an important factor in the non-peroxide antimicrobial mechanism of honey; it affects Gram-positive and Gram-negative bacteria and viruses;

 • glucose oxidase (GO) která je vylučována do nektaru hypofaryngeální žlázou včel. K oxidaci glukózy je nutná voda, proto během zrání medu aktivita enzymu v nektaru postupně klesá v důsledku zvýšení koncentrace cukrů (a poklesu vody) a poté se zastaví ve zralém medu. Enzym se aktivuje, když se med v ráně zředí sekretem.

VYSOKÝ OBSAH PRVKŮ

V porovnání s ostatními druhy medu vyniká kaštanový med vysokým obsahem draslíku, vápníku, manganu a zinku. Tyto prvky se podílejí na syntéze kolagenu, který je stavebním kamenem nově vytvořené tkáně. V důsledku toho se urychlují procesy granulace a epitelizace v ráně.

Druhy medu jsou velmi různorodé co do obsahu různých prvků – obsah prvků závisí na botanickém a geografickém původu medu. Kaštanový med se vyrábí z nektaru a many. Mana obsahuje více prvků než nektarový med. Z hlediska vysokého obsahu prvků výrazně vyniká kaštanový med. Jedná se o lesní med bez těžkých kovů, s vysokým obsahem draslíku, vápníku, manganu a zinku – prvků, které jsou klíčové pro syntézu kolagenu a extracelulární matrix. Syntézu podporují i fyzikální vlastnosti kaštanového medu. Vytváří v ráně příznivé vlhké prostředí, které zkracuje zánětlivou fázi a zajišťuje nepřerušovanou proliferaci a migraci buněk, a tím i nepřerušovanou granulaci a epitelizaci. V důsledku toho se hojení ran urychluje a výsledkem jsou menší nebo žádné jizvy.

AMINOKYSELINA PROLIN

Jedním z hlavních ukazatelů pravosti kaštanového medu je vysoký obsah aminokyseliny prolin. V ráně působí prolin jako silný antioxidant a je rozhodující při syntéze kolagenu.

V medu bylo identifikováno 18 aminokyselin, z nichž největší podíl představuje prolin. Obsah aminokyselin se mezi různými druhy medu velmi liší a pohybuje se v průměru od 100 do 400 mg/kg. Tmavší med obsahuje více aminokyselin než světlejší. Kritériem pro celkový obsah aminokyselin je obsah prolinu. Obsah prolinu se používá k určení kvality medu a jeho zralosti. Med musí obsahovat alespoň 180 mg/kg prolinu; pokud je ho méně, je med pravděpodobně falešný. PROLIN, převládající aminokyselina v medu (až 85 % všech aminokyselin v medu), je antioxidant s extrémně vysokou schopností odstraňovat volné radikály.

Prolin v medu se vyrábí z pylu, nektaru a many. Bylo prokázáno, že obsah prolinu závisí na metabolismu hmyzu, jenž se živí mízou stromů a vylučuje manu, kterou pak sbírají včely.

ANTIOXIDANTY

Chestnut honey is rich in antioxidants, mainly in flavonoids and phenolic acids, as well as ascorbic acid and proline. Antioxidant activity and, by extent, anti-inflammatory action are based on the inhibition of free radicals. An oxidative balance is established in the tissue, which shortens the inflammatory phase and promotes wound healing.

Kaštanový med je bohatý na antioxidanty, především na flavonoidy a fenolové kyseliny, dále na kyselinu askorbovou a prolin. Antioxidační aktivita i protizánětlivé působení jsou založeny na inhibici volných radikálů. V tkáni je nastolena oxidační rovnováha, která zkracuje zánětlivou fázi a podporuje hojení ran.

Antioxidanty jsou látky, které i v malých koncentracích dokážou zabránit a inhibovat nežádoucí oxidační změny v potravinách a živých organismech, proto se jim také říká lapače volných radikálů. Chrání buňky v lidském těle před volnými radikály, které způsobují oxidaci, čímž zabraňují oxidačnímu stresu. Sladký kaštan syntetizuje sloučeniny s antioxidační účinností.

Antioxidační potenciál medu je výsledkem kombinované aktivity aminokyselin (zejména prolinu), fenolických sloučenin (fenolové kyseliny a flavonoidy) a kyseliny askorbové (vitamín C). Toto přirozené přizpůsobení biologických reakcí v ráně také prokázalo antimikrobiální a protizánětlivou aktivitu.

100% PŘÍRODNÍ PŮVOD

Čistý, přírodně vyrobený med ze sladkého kaštanu (Castanea sativa) je jedním z nejčistších druhů medu s výjimečným složením. Tento lesní med je vyroben z nektaru a many, jde tedy o specifický komplexní roztok cukrů, aminokyselin, enzymů, vitamínů, minerálů, kyselin a flavonoidů, které vykazují významné účinky v procesu hojení ran.

Vyrábí se za kontrolovaných podmínek (HACCP) a podrobuje se mikrobiologickým a biochemickým analýzám. Výroba krytí na rány probíhá ve vysoce kontrolovaném prostředí (čisté prostory), obvazové materiály jsou sterilizovány technologií e- beam.

Med z kaštanu lékařského se vyznačuje složitými mechanismy, které podporují hojení ran; závisí na rostlině, kterou včela shání, na enzymech vylučovaných včelou v medu a na fyzikálně-chemických vlastnostech medu.

je zcela produkován včelami,Přirozeně produkuje kaštanový med, aktivní složku krytí na rány Vivamel:

  • je zcela produkován včelami,
  • neobsahuje syntetické a geneticky modifikované složky,
  • je vyroben z nektaru a many, takže vyniká obsahem prvků a aminokyselin,
  • je jedním z nejčistších druhů medu z hlediska obsahu pylu,
  • je neředěný, bez přidaných zahušťovadel a dalších přísad.

Pro výrobu Vivamelu s medem z kaštanu lékařského se používá výhradně přírodní kaštanový med ve 100 % koncentraci bez přidaných zahušťovadel. Med je zpracováván podle různých norem tak, aby materiály pro krytí ran byly pro uživatele zcela bezpečné: řízená výroba dle HACCP, přeprava a skladování medu, biochemické a mikrobiologické rozbory, testy biokompatibility, nanášení medové vrstvy na nosič krytí v kontrolovaných podmínkách (čistý prostor) a vhodný sterilizační proces (e-beam), který ničí mikroby, včetně sporogenních bakterií.